Trocadéro Systems AB        

 

 

Uppåt Bokföring Fakturering Lön Allmänt

    Beställ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support

Om du har problem med ditt program kanske du kan hitta lösningen här. Klicka på det program du har. Där hittar du kanske lösningen. Följande ingår i det vi rapporterar:

Buggar och fel som användare rapporterat
Funktionsfel som upptäckts
Hur man gör för att komma runt sådana fel
Uppgifter om hur och när felen rättats till - eller kommer att fixas
Problem som orsakas av lagändringar och liknande (Se Programunderhåll nedan)

 

Programunderhåll

Praktiskt taget årligen - ibland mitt i året - ändras procentsatser och annat som företagarna måste ta hänsyn till. Dessa uppgifter finns i en särskild databas som alla Trocadéro-program använder. När ändringar sker, uppdaterar vi databasen och gör den tillgänglig för alla användare. Ibland tillkommer poster som inte har förutsetts - då uppdateras även själva programmen och görs tillgängliga på samma sätt.

   Normalt upptäcker programmet självt att en ny databas eller programrevision finns tillgänglig, men du kan ha stängt av denna funktion. I så fall måste du använda WorkShop för att söka efter tillgängliga uppdateringar.

   Här redovisas vad som är aktuellt just nu... (Senaste ändringar först)

Ändrade regler för räkenskapsschema på diskett eller elektronisk överföring.

    Berör: Bokföring - Bokföring Pro

    Gäller deklarationen 2008

    Tillgänglig för uppdatering 2008-01-15 (Preliminärt)

    Förändringen innebär att endast Aktiebolag och Handelsbolag kan lämna separata räkenskapsscheman. För övriga företag är räkenskapsschemat integrerat på huvudblanketten. 

    Nuvarande versioner av Trocadéro Bokföring - Bokföring Pro kan INTE användas för att skicka räkenskapsschema på diskett eller elektroniskt.

    Räkenskapsschema på papper kan med nuvarande versioner bara göras för Handelsbolag. Alla andra företag har fått dolda fyrsiffriga koder. Programmen har ingen koppling till dessa. 

    OBS: Detta berör inte bokföringen för övrigt. Du behöver inte göra denna uppdatering om du inte använder funktionerna som berörs.

Nya momsregler för byggsektorn - skattskyldigheten för underentreprenörer övertas av uppdragsgivaren.

    Berör: Bokföring - Bokföring Pro     

     Gäller från 2007-07-01

    Tillgänglig för uppdatering från 1 april 2007

Klicka här för info om nya konton som kan behövas.

     OBS: Förändringen har medfört att databasen behövt ändras. Flera nya poster ska redovisas och det fanns inte utrymme för dessa i den tidigare databasen. Det går inte att byta databas under pågående räkenskapsår - därför kommer ett uppdaterat program att fungera så här:

Momsen visas på skärmen, skrivs ut eller kan skickas som e-post helt enligt de nya reglerna.

För en klient som fanns upplagt vid uppdateringen kan inte rapporten sparas med alla de nya posterna. Istället sparas de summariskt enligt det gamla systemet. Om rapporten tas fram på nytt, kommer den därför att visas i sammandrag.

För en nyupplagd klient och efter ett årsbyte fungerar allt enligt de nya reglerna.

 

 

Skicka e-post till tellus@trocadero.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 12 december 2007