Trocadéro Systems AB        

 

 

Uppåt

    Beställ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt

Avinstallation

WorkShop används för att ta bort ett enskilt program eller hela Trocadéro. I tidigare versioner har det visat sig uppstå en konflikt med programmets eget säkerhetssystem mot oavsiktlig radering. En ny revision av WorkShop med en fix för detta finns nu. Den är med på skivor daterade 080815 och senare.

Vid avinstallation tas det aktuella programmet med genvägar och data bort. Du kan bara ta bort ett program i taget. Först när alla andra Trocadéro-program är borttagna, kan du ta bort WorkShop. Då tas också alla hjälpfiler och annat bort - Trocadéro finns inte längre kvar på datorn!

 

 

 

Skicka e-post till tellus@trocadero.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 15 augusti 2008