Trocadéro Systems AB        

 

 

Uppåt

    Beställ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföring Pro

Skicka deklarationsbilagor elektroniskt till Skatteverket

Uppdateras automatiskt från 20 maj 2007.

I nya program från 1 juni 2007.

Tidigare har bara räkenskapsschemat kunnat skickas på diskett eller via Internet direkt till skatteverket. Nu kan även vissa bilagor och deklarationer skickas på samma sätt.

För dina klienter kan du skicka  deklarationerna för aktiebolag och handelsbolag - blanketterna 2 och 4 - samt bilagorna N2 och N6.

Dessutom kan du göra bilagan N3A för delägarna i handelsbolag. Detta gäller vare sig handelsbolaget är en av dina klienter eller inte.

Slutligen kan du göra bilagorna N1 och N6 för sådana som bara vill ha sin deklaration gjord och inte har gjort något bokslut.

 

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Trocadéro Systems AB
Klippgatan 16, 116 35 STOCKHOLM
Tel: 08 - 643 08 12
Fax: 0033 - 494 72 36 85
E-post: tellus@trocadero.se

 

Skicka e-post till tellus@trocadero.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 18 maj 2007